dissabte, 30 de maig de 2009

GIMNASSOS AUTOSUFICIENTS.La idea que un gimnàs pugui produir -part si no tota- l'energia que consumeix no és desgavellada, sobretot, considerant que és possible utilitzar la força humana allí produïda per a generar electricitat.
Aquesta és la idea engegada per Adam Boesel, propietari de un original gimnàs de Portland (EEUU). The Green Microgym converteix la potencia mecànica produïda pels clients amb les bicicletes estàtiques en electricitat neta que s'emmagatzema en unes bateries. El gimnàs, que va obrir les seves portes el 1 de setembre, utilitza l'energia produïda pels clients per a alimentar gran part de la resta d'instal·lacions, com les cintes de córrer.
Encara que de moment l'aporti elèctric humà és solament del 30%, Boesel pretén aconseguir arribar aviat al 100%. Quatre bicicletes estàtiques generen entre 200 i 600 W·h depenent de ?les ganes? que li posin els clients.
El gimnàs també disposa de panells solars, eficients ventiladors en el sostre i una sala de ioga amb terra de suro.
Per cert, manca de dutxes. Encara que, segons el propietari, es tracta del primer gimnàs d'aquestes característiques a EEUU, no és l'únic en el món.
A Hong Kong, el Califòrnia Fitness aprofita l'exercici físic dels clients per a carregar les bateries i alimentar la il·luminació.
A Rotterdam (Holanda) la pista de la sala de ball Watt, genera això, vats d'electricitat a cop de taló.
A Londres, el Club Surya és altre exemple. Boesel ha posat una pàgina web des de la qual convida a altres propietaris de gimnasos a fer el mateix, oferint-se a donar consells per a l'engegada d'iniciatives similars.

Chris Sugai, l'ànima de Niner Bikes lluint la nostra samarreta més heavy....

Chris Sugai, l'ànima de Niner Bikes lluint  la nostra  samarreta més  heavy....

ja fa uns anys....